Ledarledda turer

Ledarledda turer Då VKF arrangerar ledarledda turer har vi alltid en uttalad färdledare samt oftast också en hjälpledare. Dessa planerar i förväg turen, informerar deltagarna och tar beslut under färden.   Deltagare på våra turer ska vara medlemmar i VKF....

Nivågradering av våra turer

Nivågradering av våra turer Nivåer finns till för att hjälpa deltagare på turer att förbereda sig på de förhållanden som kan tänkas uppstå samt få en känsla för ifall den egna kapaciteten räcker för den aktuella turplanen.   Förutsättningar Alla på turerna...

Bakgrund till våra nivågraderingar

Bakgrund till våra nivågraderingar Här kan du se hur vi resonerade då vi utarbetade de nya nivågraderingarna för våra ledarledda turer.   De flesta havskajakföreningar finns till för att samla människor med liknande intresse och de flesta tycker det är trevligt...

Utrustningslista

Utrustningslista Direkta krav för vilken utrustning ska finnas med kan inte anges men det rekommenderas att man tänker genom sitt utrustningsbehov med tanke på den nivå av tur som planerats.    I nedanstående tabell finns en utrustningsrekommendation för de tre...

Fördelning av bilkostnader vid samåkning

Fördelning av bilkostnader vid samåkning Vid start från gemensam plats använder vi denna fördelning av bilkostnader.    Vid samåkning delar samtliga i en bil på kostnaden 28 kr per mil För den bil som drar släpkärra räknas 35 kr per mil Vid kombination av flera...