Bakgrund till våra nivågraderingar

Här kan du se hur vi resonerade då vi utarbetade de nya nivågraderingarna för våra ledarledda turer.

 

De flesta havskajakföreningar finns till för att samla människor med liknande intresse och de flesta tycker det är trevligt att träffa likasinnade. En del är ensamvargar som alltid paddlar ensamma men de flesta vill paddla i grupp av olika orsaker och ha en mer social variant av paddling. I alla organisationer finns det personer som vill dela med sig av sitt stora intresse och inom havspaddlingen tar det sig ofta uttryck i att det därför ordnas turer av olika slag.

I kommersiella sammanhang har deltagarna på en kajaktur betalt en ibland ansenlig summa för den trygghet det innebär att anlita en guide. Det innebär att deltagarna ofta förutsätter att guiden har en underhållningsroll samtidigt som hen ser till att turen genomförs på ett säkert sätt.

Förutom detta har man i kommersiella sammanhang ett långtgående produktansvar för turen vilket sammantaget gör att alla seriösa ledare därför försöker se till att de har den kajakkompetens som behövs för att leda en grupp av okända människor med okänd kapacitet i för det mesta kända men ibland oförutsägbara vatten.

Inom den ideella världen har vi inte riktigt samma situation. Här har vi ledare med olika kapacitet och förmågor och kanske inte alltid själva har den kompetensen som behövs för att ta ut människor till oförutsägbara vatten. Istället lutar vi oss mot varandra för att tillsammans som grupp ha en tillräcklig överkapacitet för att hantera de olika förhållanden vi kan råka ut för.

Ideella havskajakföreningar tar därför gärna till sig en kategorisering av både ledare och deltagare för att minimera riskerna med de turer som arrangeras under föreningens flagga. Vi har därför nivåer där vi försöker hjälpa deltagare och ledare att förstå om turen är planerad/planeras att genomföras i förhållanden man klarar av att hantera. Detta nivåsystem är avsett i första hand för denna grupp.

Eftersom det i en genomsnittlig ideell förening finns relativt sett få personer som under föreningens flagga vill leda en grupp paddlare i förhållanden som överskrider det som här kallas nivå 3 förutsätts här att sådana turer är rena kompispaddlingar som kräver stort kunnande och erfarenhet.