Hjälp att ta ut kajaker

Hjälpmedel att ta ut eller in en kajak från de höga hyllorna

Om man inte är lång och stark kan det vara svårt att lyfta ned kajaker på de två övre hyllorna i X-containern. Vi har därför skapat ett hjälpmedel för att klara det även om man är ensam.

Ta den klädda träregeln och gummimattan som ligger längs sidan på golvet i containern. Placera regeln tvärs över öppningen på den övre eller undre fästpunkten (se bilderna  nedan).

Hämta ut kajak från 4:e hyllan

Dra ut kajaken i aktern och stöd den mot regeln placerad på övre fästpunkten (se bild nedan)

Stå längst bak och fortsätt att dra ut kajaken. Sänk aktern försiktigt mot den utlagda gummimattan på marken – ca 3 meter ut. Lyft därefter kajaken i sittbrunnen och bär iväg (se bild nedan)

Hämta ut kajak från 3:e hyllan

Dra ut kajaken i aktern och stöd den mot regeln placerad på undre fästpunkten (se bild nedan)

Stå längst bak och fortsätt att dra ut kajaken. Sänk aktern försiktigt mot den utlagda gummimattan på marken eller mot en utplacerad bock. Lyft därefter kajaken i sittbrunnen och bär iväg (se bild nedan)

Då kajaken ska in i containern igen gäller naturligtvis den omvända ordningen.

Notera att varje kajak numera har sin bestämda plats. Kajakens nummer återfinns på regeln under kajakens plats.