Fördelning av bilkostnader vid samåkning

Vid start från gemensam plats använder vi denna fördelning av bilkostnader.

 

 Vid samåkning delar samtliga i en bil på kostnaden 28 kr per mil

För den bil som drar släpkärra räknas 35 kr per mil

Vid kombination av flera bilar med eller utan släpkärra fördelas den gemensamma kostnaden enligt ovan.

Färdledaren klargör riktlinjerna kring samåkning, samlar in och fördelar bilpengarna.