Nivågradering av våra turer

Nivåer finns till för att hjälpa deltagare på turer att förbereda sig på de förhållanden som kan tänkas uppstå samt få en känsla för ifall den egna kapaciteten räcker för den aktuella turplanen.

 


Förutsättningar

Alla på turerna förväntas bära flytväst med visselpipa i alla väder samt använda kajak med vattentäta skott eller flytkroppar.

 

För deltagare

Turer som är både lättare, svårare och annorlunda än någon av kategorierna nedan kan förekomma och i sådana fall beskrivs kraven i turannonsen. 

OBS, För alla föreningens turer sker deltagande på egen risk.


Nivå 1:

 • Här hittar vi nybörjare
 • Tur som går i mycket skyddade vatten i lugna förhållanden upp till lätt bris. Detta betyder att vimplar kan lyftas och det kan finnas korta tydliga vågor på sjön.
 • Frekventa avbrott i paddlingen för vila och urstigning ca en gång per timme.
 • Turdeltagaren är simkunnig och förväntas klara i- och urstigning i olika miljöer

Nivå 2:

 • Här hittar vi vana paddlare
 • Tur för paddlare som klarar moderata förhållanden upp till god bris. Detta betyder att vimplar kan sträckas och tunna kvistar på lövklädda träd kan vara oavbruten rörelse, vågkammar börjar brytas här och där.
 • Klarar att paddla 2-3 timmar åt gången för- och eftermiddag med urstigning för lunch och eventuellt fika.
 • Deltagaren är simkunnig och förväntas ha provat på själv- och kamraträddning samt klara lågt stöd

Nivå 3:

 • Här hittar vi kompetenta paddlare
 • Tur för paddlare som klarar upp till moderata förhållanden upp till frisk bris. Detta betyder att tunnare grenar på lövklädda träd kan röra sig, damm kan virvla upp och på sjön kan det gå långa vågor med vita kammar.
 • Klarar att paddla >3h åt gången för- och eftermiddag med urstigning endast för lunch.
 • Deltagaren ska behärska själv- och kamraträddning och förväntas klara paddling i grupp i havsmiljö

 

För turledare:

Dessa nivåer är inte definitioner för turledare utan en redogörelse för vilka behov en turledare kan behöva uppfylla för de olika deltagarnivåerna.


Nivå 1:

Eftersom det kan förväntas att deltagare på den här nivån är noviser behövs mycket tid för instruktion och vila. Det kan vidare förväntas att allemansrätten, grundläggande navigation samt friluftsbeteende behöver läras ut. På denna nivå förväntas ledaren ha med sig all säkerhetsutrustning.


Nivå 2:

Deltagare förväntas ha viss friluftsvana varpå ledaren inte behöver lägga lika stort fokus på den delen utan kan sätta mer tid på själva turen. Det kan också hända att gruppen kommer att träffa på sjö som kan ta tag i kajaken och tillfälligtvis föra den ur kurs och därvid kan ledaren och hjälpledare behöva hålla gruppen samlad. Ledaren säkerställer att nödvändig säkerhetsutrustning finns i gruppen.


Nivå 3:

På denna nivå är alla deltagare kompetenta paddlare som har med sig adekvat säkerhetsutrustning själva och vet hur den ska användas. Ledarens roll är att göra den grundläggande planeringen och sedan fokusera på att gruppen beter sig på ett korrekt sätt i olika situationer och inte utsätter sig själva och gruppen för onödiga risker.