Ledarledda turer

Då VKF arrangerar ledarledda turer har vi alltid en uttalad färdledare samt oftast också en hjälpledare. Dessa planerar i förväg turen, informerar deltagarna och tar beslut under färden.

 

Deltagare på våra turer ska vara medlemmar i VKF.

Föreningens turer indelas i tre graderingar efter krav på paddelerfarenhet, teknik samt planerad paddeltid per dag. 

Alla deltagare ska vara simkunniga och använda en väl fungerande flytväst som är påsatt korrekt under hela paddlingen och ha med visselpipa eller annan signalanordning för att kunna påkalla uppmärksamhet. Deltagare ska tydligt kunna behärska sin kajak för den aktuella svårighetsgraden på turen.

Ledaren har skyldighet att vid uppenbara skäl neka deltagande på turen då deltagare saknar nödvändig erfarenhet eller har olämplig kajak (alla kajaker måste ha täta skott i för och akter).

Föreningen har ingen möjlighet att försäkra deltagarna så se över ert försäkringsskydd, d.v.s. deltagande sker på egen risk. Föreningen har en ansvarsförsäkring för ledare. Minimiålder är 18 år på våra turer (om förälder också deltar kan undantag medges).