Alla de fyra fina skärgårdarna på ostkusten på en gång, det var verkligen en härlig tur. Och i historiska vatten, detta var E4 en gång i tiden, transporter på land fanns inte som idag. Vi paddlar mestadels inomskärs, precis som den historiska sjöleden gick ursprungligen. Öppet vatten mot horisonten fanns vid de längre överfarterna.

Hela sjövägen längs kusten kallas idag Kung Valdemars segelled, läs gärna länken. Valdemar var dansk kung, 1202 – 1241, erövrade bl a Estland som han gjorde till koloni. Denna segelled utmärktes på den tiden av kors för att vägleda sjöfararna. Än idag kan man hitta kors, som det vi passerade på Korsudden på Torrö. De har placerats ut av Coldinuorden, en sjöfararorden med medeltida rötter, sedermera ansvarar Länsstyrelsen.

Vi startade i söder i Misterhults skärgård, nära Kråkelund, och avslutade i norr i St Annas skärgård, nära Mon. Sankt Anna sägs vara skyddshelgon åt sjöfarare, det är ju bra för oss. Hela turen ser du i denna länk.

Vi är i goda händer på turen. Ledare Peter har varit här ett antal gånger, känner till trånga passager och mängder av tältplatser, från föreningsturer och egna turer. Hittills har VKF haft sex turer i området varav tre den fulla sträckningen, den som vi gjorde.

I turbeskrivningen stod det ”inga långa pass någon dag utan max 20-30 km” men så blev det inte. Gynnsamt väder och tåliga deltagare gjorde det möjligt med ett par riktigt långa dagar på 35 resp 40 km. Dagsetappernas längd var i tidsföljd 10, 40, 24, 35, 15, 12, 10 km. De två långa dagarna medförde att turen kunde kortas av en dag.

Vi missade givetvis inte Kupa Klint, en klassiker att besöka i St Annas skärgård. Den svarta kummeln syns på långt håll och det är finfin utsikt över skärgården.

Förutom egen mat förgyllde vi turen med besök på restaurang Loftet på Harstena, där var det fina filéer från oxe, lamm eller lax.

Med två ledare och tre deltagare hade det funnits plats för fler på denna fina tur. Missa inte nästa gång den går!

Ledare Peter Sjödin, hjälpledare Marit Blomquist
Deltagare Marie Hägg, Henrik Nerman, Britt Råbock

Text Henrik Nerman
Foto Marie Hägg, Peter Sjödin