Svårighetsgrad: 3. Se klubbens beskrivning av svårighetsgrad
Ledare: Mats Olsson

 Att skaffa sig erfarenhet av att paddla i mörker är en bra målsättning för den som vill utvecklas som paddlare. För den som inte paddlat i mörker är det en spännande upplevelse med utmaningar som man kanske inte tänker på när det är ljust. Utan månsken eller belysning från bebyggelse, så blir det mörkt på vattnet – väldigt mörkt!
Att navigera utan att se omgivningen innebär att man får plocka fram karta och kompass och ta hjälp av ljus från fyrar och sjömärken. Är man flera personer, så gäller det att man kan hålla ihop utan att tappa bort en kamrat. Går det lite sjö, så behöver man en viss vana för att känna sig trygg i sin kajak när man inte kan se vågorna. Det är med andra ord något som kräver övning för att det ska fungera på ett säkert vis.
Särskilt för kajakledare kan färdigheterna komma väl till pass om turen har dragit ut på tiden och solen hunnit gå ner innan man hittat sin lägerplats.