Svårighetsgrad: 2. Se klubbens beskrivning av svårighetsgrad
(Utmaning kan vara annan sjötrafik som drar upp svallvågor som kan komma från flera håll samtidigt.) Försiktighet och säkerhet är prioriterat.
Ledare: Tina Klang tel 072-2317715
Hjälpledare: Knut Faber 070-5321440

Start: Kanothuset den 3 juni kl 08:00. Vi lastar kajaker helst på biltak. Vi samåker i största möjliga mån.
Åter: Kanothuset den 3 juni ca 18:00.

Anmälan till Tina Klang: lufthav@gmail.com Senast 15 maj.

Turen går runt Stockholms öar bla runt Kungsholmen. Vi upplever Stockholm från vattnet och kan beundra byggnaderna som finns längs stränderna från sjön.

För den som önskar kan vi ta en kort fika innan vi sätter oss i kajakerna. Vi stannar för en lunchpaus på lämplig plats. Ev badplatsen på Långholmen. Medtag badkläder om du känner för ett dopp.