Den 13 februari hade vi årets första idéträff där vi spånade på aktiviteter inför paddelsäsongen 2024. Teknikkurser, fler dagsturer, samt fokus på friluftsliv var några av de punkter som mötesdeltagarna lyfte.