En krävande paddling med go middag på restaurang

Svårighetsgrad: 2 (för vana paddlare). Se klubbens beskrivning av svårighetsgrad

Ledare: Pontus Eriksson
Hjälpledare: Lena Eriksson
Telefon: 073-180 3212
Mail: pontus.erikson@gmail.com
Anmälan senast: 19 augusti

Vi startar på södra Ängsö, för att ta oss runt Tosterön. Efter en dags paddling går vi i land på
Hornudden för att äta gott. En restaurang med råvaror som till största delen odlas i egna växthus.
Eventuellt kan vi besöka Tynnelsö slott.
Vår väg hem passerar vi Strängnäs som förhoppningsvis visar upp sin vackra fasad mot vattnet.
Denna tur riktar sig till deltagare som är mer vana, turen blir ca 27-29 km per dag. Det är till största
delen i skyddade vatten.

Datum för turen kan behöva ändras, beroende på tillgänglighet av restaurangen.

Tips, läs (se bilder) från samma tur 2021. https://vasteraskanot.se/angso-strangnas-14-15-augusti/