Svårighetsgrad: 1  Se klubbens beskrivning av svårighetsgrad
Ledare: Tina Klang
E-post: lufthav@gmail.com
Mobil: 072-2317715
Hjälpledare: Jonatan Nordmark
Anmälan: Senast 21 augusti 2023 – OBS! Anmälan öppen fram till och med söndag 27 augusti 

En av årets absoluta höjdpunkter är den 16:e upplagan av Gourmetturen, som av tradition går till Klotenområdet i Bergslagens ödemark.

Gourmetturen har som vanligt mer fokus på matlagning och social samvaro, än att tillryggalägga långa distanser i svår sjö…..  Huvudaktivitet under turen är tillagande och avnjutande av den flerrättersmåltid som ledargänget planerar.

Deltagarna och ledare delar på kostnaden för mat och dryck ingående i flerrättersmåltiden.

Turen startar på lördag morgon då vi samlas vid kanothuset klockan 08:30 för lastning av kajaker. Möjlighet att ansluta vid iläggningsplatsen i Kloten finns också.

Turen avslutas på söndag eftermiddag.