Svårighetsgrad: 3 (kompetenta paddlare)  Se klubbens beskrivning av svårighetsgrad
Ledare: Knut Faber
Hjälpledare: Tina Klang
Telefon: 0705321440 / 0722317715
Mail: knut.faber@hotmail.com
Anmälan: Senast 1:st augusti (max antal deltagare inkl ledare är 8)
Start: Kanothuset kl:07:00 den 1 september
Åter: Kanothuset ca kl 20:00 den 4 september

Vi upprepar de senaste årens mycket lyckade turer

Tidig avresa på torsdag morgon med kajakerna lastade på biltak eller föreningens släp. Efter att ha ätit medhavd lunch sjösätter vi – och det blir förmodligen långt ute på Tjärnö. Om vädret är bra paddlar vi nog över Kosterfjorden direkt annars håller vi oss i den mer skyddade inre arkipelagen.
Målet är att under ett par dager paddla i Kosterhavets nationalpark, som är den fina skärgården söder och sydväst om sydkoster. I nationalparken gäller speciella regler bl.a. vissa restriktioner kring tältning. Vi gör kanske ett besök på Sveriges västligast bebyggda ö Ursholmen och rundar kanske Nordkoster och passerar då igenom Kostersundet.
Vid stabilt väder stannar vi kvar ute vid Koster till söndag morgon då vi paddlar åter till bilarna. Vi beräknar vara åter i Västerås vid kl 20 på söndagskvällen.
Skärgården i norra Bohuslän är nog den allra vackraste i Sverige. Nackdelen är att så många andra också tycker det, men förhoppningsvis är den stora turistsäsongen över och mängden båtar och människor har minskat i skärgården.