”Prova på” kvällarna började den 8/5 och upprepades vid åtta tillfällen fram till den 26/6.

 Tisdagarna har varit välbesökta oavsett väder upp till 23 deltagare har följt med på liten provtur. Flera har deltagit mer en än tisdag och det har varit en uppskattad aktivitet. Möjligheten att prova på kamraträddning har också utnyttjats.

Varje tisdag har startat 17.00 med prova på i ”Sundet”. Därefter har intresserade kunnat följa med på en liten tur till Östra Holmen eller Björnösundet beroende på väder och vind. Vid en kort paus och bensträckare har sektionen bjudit på fika.

Tisdagspaddlingen tar semester under juli och återkommer under augusti och september.

Britt-Marie Lithammer