• En höststorm medförde att turen ställdes in annars fanns stor risk att vi blivit kvar på St Kalholmen ytterligare några dagar.