På onsdagen 5 mars kom ett 60-tal personer från tre föreningar för att lyssna på läkaren och friluftsmänniskan Thure Björck då han höll föredrag med titeln ”Vad händer när vi hamnar i kallt vatten”

 

Under en timme fick vi mycket bra information om vad som händer när vi hamnar i kallt vatten. Innehållet i presentationen finns tillgänglig på föreningens hemsida i form av ett pdf-dokument.

 

Här är några noteringar som jag gjorde under föredraget:

  • Vid en test slängde man ned nakna försökspersoner i 5-gradigt vatten. 20% av dem drog direkt in vatten i lungorna och sjönk till botten. Det beror på en ofrivillig reflex . De flesta receptorerna finns i ansiktet så risken är uppenbar även om man inte är naken. När man är på väg att kapsejsa i kallt vatten är det således mycket viktigt att fylla lungorna med luft innan huvudet åker under vattenytan.
  • Vid simning i kallt vatten förlorar man 3 ggr mer värme än om man ligger still. Den extra förbränningen när man simmar räcker inte till för att kompensera för ökade värmeförluster. Genom att ligga i fosterställning minskar man värmeförlusterna ytterligare.
  • S.k. fysiologiska underkläder i syntet gör att man svettas mer på grund av att huden inte får den avkylning som är avsikten med svettning.