Välkommen på arbetsdag 22 april

Vårarbetsdag lördag 22 april kl 10-14

Lördagen 22 april kl 10-14 har Västerås Kanotförening arbetsdag vid kanothuset.
För alla oss om utnyttjar kanothuset och dess bryggor är det dags för en liten insats.
Vi behöver städa upp kring kanothuset och snygga till inomhus.
Arbetsuppgifter är bl.a.
  • Röja grenar, kvistar och skräp
  • Klippa gräs och sly
  • Underhåll av föreningskajaker och bryggor
  • Städa ute, kanothall och varmutrymmen
  • Sjösätta nya flytbryggan
  • Byta till sommardäck på lilla kanotsläpet
  • … och en hel del annat pyssel
Tag med arbetshandskar, krattor, sopkvastar, räfsor och verktyg som kan behövas.
Respektive sektion kommer att få 100:- i bidrag för varje medlem över 14 år som aktivt deltar i det fördelade arbetet.
Ju fler vi är desto snabbare och trevligare blir det. Något att äta bjuds det också på.
Välkomna
Styrelsen i VKF