Välkommen på arbetsdag 7 oktober

Arbetsdag lördag 7 oktober kl 10-14

Lördag 7 oktober kl 10-14 har Västerås Kanotförening arbetsdag vid kanothuset.
För alla oss som utnyttjar kanothuset och dess bryggor är det dags för en liten insats.
Vi behöver städa upp kring kanothuset och snygga till inomhus.
Arbetsuppgifter är bl.a.
  • Bygga snedtak över ett par containers. Här behöves en grupp vana (hemma)-snickare.
  • Röja grenar, kvistar och skräp
  • Klippa gräs och sly
  • Underhåll av föreningskajaker
  • Ta upp den nya flytbryggan
  • Städa ute, kanothall, containers och varmutrymmen
  • … och en hel del annat pyssel
Tag med arbetshandskar, krattor, sopkvastar, räfsor och verktyg som kan behövas.
Respektive sektion kommer att få 100:- i bidrag för varje medlem över 14 år som aktivt deltar i det fördelade arbetet.
Ju fler vi är desto snabbare och trevligare blir det.
Föreningen bjuder på fika med varmkorv och bröd.
Välkomna
Styrelsen i VKF